arrowStona główna arrow Europejski Plan Radionawigacyjny Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Dokumenty
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Europejski Plan Radionawigacyjny   PDF  Print  E-mail 

Europejski Plan Radionawigacyjny to dokument stanowiący pomoc w realizacji podstawowych założeń polityki i planów Unii Europejskiej w zakresie czterech wymienionych poniżej podstawowych obszarów wspólnej polityki europejskiej:

 1. Ekonomia,
 2. Środowisko,
 3. Bezpieczeństwo,
 4. Transport.

Ze względu na ważność dokumentu oraz konieczność zajęcia przez polskie władze stanowiska w sprawie wdrożenia tego dokumentu Centrum Badań Kosmicznych zleciło Akademii Marynarki Wojennej dokonanie oceny możliwych implikacji wprowadzenia Europejskiego Planu Radionawigacyjnego na rozwój nawigacji w Polsce w obszarach komunikacji oraz innych formach aktywności ludzkiej związanej z przemieszczaniem się w środowisku morskim, w powietrzu jak i na lądzie. Zespół pod przewodnictwem profesora Andrzeja Felskiego w składzie:
• prof. dr hab. inż. Andrzej Felski,
• prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak,
• dr hab. inż. Cezary Specht, prof. AMW,
• prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz,
• płk dr Marek Grzegorzewski,
dokonał analizy ERNP pod względem prawnym, technicznym oraz ekonomicznym i finansowym.

Tekst ekspertyzy jest do pobrania z zakładki Dokumenty


Geneza powstania Europejskiego Planu Radionawigacyjnego

W grudniu 2003 roku Generalny Dyrektoriat Energii i Transportu Komisji Europejskiej (European Commission, Directorate General for Energy and Transport (DG TREN)) ogłosił konkurs na opracowanie dokumentu będącego wkładem do rozwoju Europejskiego Planu Radionawigacyjnego (European Union Radio Navigation Plan (ERNP)) oraz wsparciem dla europejskiej polityki radio-nawigacyjnej.

Na początku 2004 roku Komisja Europejska nagrodziła kontraktem zespół prowadzony przez firmę Helios Technology Ltd, w którego skład wchodziły również firmy: Telematica (Niemcy), General Lighthouse Authorities (Wielka Brytnia), INECO (Hiszpania) oraz University of Leiden (Holandia).

Rekomendacje, powstałe jako wynik prowadzonych studiów zakończyły dziewięcio-miesięczną pracę, na którą składały się także regularne konsultacje z grupą ekspertów ERNP Komisji Europejskiej, ekspertami z krajów członkowskich oraz innych organizacji takich jak Eurocontrol.

W czasie prowadzonych studiów po raz pierwszy stworzono wyczerpujący spis wszystkich istniejących serwisów radionawigacyjnych dostępnych w tej chwili w Europie, włączając w to serwisy dostarczane przez EGNOS i Galileo. Studia te pokazały dobitnie wypunktowane poniżej korzyści wynikające z utworzenia ERNP:

 • ulepszenie współdziałania europejskich serwisów radionawigacyjnych,
 • racjonalizacja infrastruktury radionawigacyjnej,
 • zdefiniowanie połączonych systemów zwiększających jakość usług i bezpieczeństwo (zarówni cywilne jak i militarne) oraz pozwalających na ograniczenie europejskiego uzależnienia od systemu GPS,
 • promocja wielomodalnych systemów zapewniających wydajne rozwiązania pod względem finansowym,
 • wzrost stabilności pozwalający "przemysłowi" na planowanie przyszłych inwestycji.

Prace rozpoczęte w styczniu 2004 roku zakończyły się w październiku 2004 roku. Wyróżniono trzy fazy prac:

 1. Inwentaryzacja istniejących systemów i przegląd aktualnej polityki (System and Policy Inventory),
 2. Kwalifikacja Systemu (System Qualification),
 3. Wdrażenie (Implementation).

Na koniec każdej fazy odbywały się konsultacje z użytkownikami, expertami do spraw przemysłu oraz reprezentantami wszystkich państw członkowskich Unii, w ramach których przedstawieno także postępy dokonane w pracach nad ERNP.

Ostatecznym wynikiem prac zespołu pod przewodnictwem firmy Helios było wydanie pod koniec trzeciej fazy dokumentu zawierającego rekomendacje dla Komisji Europejskiej pod tytułem "Recommendations towards the development of a European Union Radio-Navigation Plan (ERNP)" oraz drugi towarzyszący dokument szczegóowo prezentujący systemy radionawigacyjne oraz ich zastosowania zatytułowany "European Union Radio-Navigation Services (ERNS)".


 
top