arrowStona główna arrow Konferencja Galileo 2004 arrow Program Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Program
 Prezentacje
 Uczestnicy
 Organizatorzy
 Sprawozdanie
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Program   PDF  Print  E-mail 

29 June 2004
Krajowy Dzień Informacji o Europejskim Systemie Nawigacji Satelitarnej GALILEO

Rejestracja uczestników - godz. 9:00

    Spojrzenie na GALILEO
1. 10:00 Otwarcie Konferencji i powitanie uczestników
2. 10:10 Wystąpienie Pana Ministra Wojciecha Hałki, przedstawiciela Ministra Infrastruktury,
3. 10:20 Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii p. dr Jerzego Albina,
4. 10:30 Sektor nawigacji satelitarnej w Polsce i uczestnictwo Polski w projekcie Galileo – prof. Janusz B. Zieliński, Centrum Badań Kosmicznych PAN,
5. 10:45 Omówienie systemu Galileo – stan aktualny oraz możliwości komercyjnego wykorzystywania – Hans Peter Marchlewski, przedstawiciel Galileo Joint Undertaking.

Przerwa kawowa.

6.   Przykłady zastosowań satelitarnych metod pozycjonowania w Polsce
a. 11:45 System Nadzoru Ruchu Pojazdów – p. Dawid Rutkowski, Infotron Sp. z o. o.,
b. 12:00 Przykłady zastosowań GPS i GSM – p. Waldemar Jaworski, Macropol Sp. z o. o.,
c. 12:15 Zastosowanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej – ppłk pilot dr inż. Janusz Ćwiklak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
d. 12:35 Krajowa Aktywna Sieć Geodezyjna - mgr Anna Świątek, Centrum Badań Kosmicznych PAN, mgr inż. Maciej Antosiewicz, Centrum Zarządzania ASG PL,
e. 12:55 Pomiary metodą satelitarną dla potrzeb systemu IACS - prof. Stanisław Oszczak, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski,
f. 13:15 Precyzyjna transmisja czasu - dr J. Nawrocki, Centrum Badań Kosmicznych PAN,
g. 13:30 Dyskusja.

Przerwa obiadowa.

7.   Prezentacja możliwości finansowania projektów
a. 14:30 6 Program Ramowy – p. Barbara Trammer, Krajowy Punkt Kontaktowy,
b. 15:00 Programy i dotacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – p. Aleksandra Sztetyłło, Zespół Informacji i Promocji PARP,
c. 15:30 Fundusze strukturalne – p. Małgorzata Świderska, Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
d. 16:00 Zasady ubiegania się o realizację kontraktów niejawnych – p. Wojciech Skassa, Departament Ochrony Informacji Niejawnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e. 16:20 Wspieranie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w konkursach 6 Programu Ramowego (projekt NAVOBS) – p. Bartosz Buszke, Polspace,
f. 16:30 Dyskusja,
g. 16:40 Organizacyjne wsparcie polskich podmiotów w działaniach w zakresie Galileo,
8.   Zakończenie konferencji.

 
top