arrowStona główna arrow Projekty GNSS Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 5 Program Ramowy
 6 Program Ramowy
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Projekty GNSS   PDF  Print  E-mail 

6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (6. PR) sprzyja wykorzystaniu europejskich sieci badawczo-naukowych do uczynienia z Unii Europejskiej (UE) najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej na świecie gospodarki opartej na wiedzy.

6¹. PR jest głównym instrumentem UE służącym do finansowania badań w Europie. Program ten, zaproponowany przez Komisję Europejską i przyjęty 3 czerwca 2002 roku przez Radę Ministrów i Parlament Europejski, jest otwarty dla publicznych i prywatnych, małych i dużych podmiotów przez okres czterech lat, od końca 2002 roku do końca 2006 roku.

Całkowity budżet 6. PR wynosi 17,5 mld EUR, czyli o 17% więcej niż budżet 5. Programu Ramowego, co stanowi 3,4% całkowitego budżetu UE na rok 2002.
W ramach ogólnego budżetu 6. PR 12 mld EUR przeznaczono na siedem kluczowych obszarów, czyli priorytetów tematycznych wyodrębnionych dla ułatwienia realizacji celów 6. PR. Obszarami tymi są:

  1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka,
  2. Technologie społeczeństwa informacyjnego,
  3. Nanotechnologie i nauka o materiałach,
  4. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna,
  5. Jakość i bezpieczeństwo żywności,
  6. Zmiany globalne, energia, transport,
  7. Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

System nawigacji satelitarnej Galileo to wspólna inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej. Jego budowa podzielona jest na kilka etapów, podczas których realizuje się wiele projektów wspomagających rozwój systemu. Część tych projektów finansuje Unia Europejska ze środków 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego.

Tematyka Galileo mieści się w priorytecie Aeronautics and space. Całkowity budżet tego priorytetu to 1 mld 182 mln euro, z tego ok. 100 mln przeznaczono na budowę Galileo. Jest to kontynuacja działań zrealizowanych w 5 Programie Ramowym.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze projekty pilotażowe zrealizowane w 5 Programie Ramowym oraz w pierwszym i drugim konkursie priorytetu „Galileo” w 6 Programie Ramowym.

 

Projekty 5 Programu Ramowego

Projekty 6 Programu Ramowego

 


¹ Pierwszy Program Badań i Rozwoju Technicznego uruchomiono w 1984 r.


 
top