arrowStona główna arrow Otwarcie stacji RIMS arrow Przemówienia Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Przemówienia
 Prezentacje
 Zdjęcia
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Przemówienia   PDF  Print  E-mail 

Podczas uroczystego otwrcia stacji RIMS w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Bartyckiej 18a przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej i Ministersta Infrastruktury wygłosili zamieszczone poniżej przemówienia.


Wystąpienie p. Wojciecha Hałki, podsekretarza stanu ds. łączności w Ministerstwie Infrastruktury

Warszawa, 27 września 2004 r.

Szanowni Państwo

Pragnę powitać wszystkich zebranych, którzy przybyli na uroczyste otwarcie stacji RIMS, jedynej w Europie Środkowo-Wschodniej i jednej z 34 na świecie stacji monitorujących systemu wspomagania nawigacji satelitarnej EGNOS. System EGNOS jest systemem satelitarnym, który ma za zadanie poprawiać dokładność wskazań systemów nawigacji satelitarnej. Został on zaklasyfikowany przez Unię Europejską jako pierwszy etap budowy systemu globalnej nawigacji satelitarnej - GALILEO.

Budowa systemu EGNOS, a w przyszłości systemu GALILEO, który ma rozpocząć funkcjonowanie w roku 2008 jest wyrazem rosnącego zainteresowania Unii Europejskiej technikami kosmicznymi, które znajdą zastosowanie życiu gospodarczym przedsiębiorstw państw członkowskich, a także będą stosowane przez obywateli państw członkowskich do celów rekreacyjnych i prywatnych. EGNOS wraz z przyszłym systemem GALILEO są doskonałym przykładem na to jak nauka i jej praktyczne zastosowania w gospodarce łączą się w jedno.

Korzyści wynikające z budowy EGNOS i GALILEO są także dostrzegane w Polsce. Polska aktywnie uczestniczy w pracach Rady Europejskiej mających na celu stworzenie właściwych podstaw prawnych i organizacyjnych dla działania GALILEO, a także mających za zadanie włączyć państwa trzecie do udziału w programie budowy systemu. Do dnia dzisiejszego zostały podpisane umowy pomiędzy wspólnotą i jej państwami a Chinami, USA i Izraelem. Prowadzone są też przez Komisję Europejską rozmowy z Ukrainą, Rosją, Indiami, Brazylią, Meksykiem i innymi państwami w sprawie zawarcia podobnych umów. Przedstawiciele Polski regularnie uczestniczą w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Galileo oraz Rady nadzorującej prace biura o nazwie "GALILEO Joint Undertaking" powołanego do kierowania programem budowy systemu. W maju 2003 r w Warszawie została zorganizowana przez Komisję Europejską przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury międzynarodowa konferencja na temat GALILEO, która zgromadziła 150 uczestników z 10-ciu państw, które miały przystąpić do Unii Europejskiej i w dniu dzisiejszym są już jej członkami. Biuro do Spraw Przestrzeni Kosmicznej przy CBK PAN przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej uruchomiło Punkt Informacyjny GALILEO, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o programie GALILEO. W czerwcu bieżącego roku Punkt Informacyjny zorganizował Krajowy Dzień Informacji na Temat Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej GALILEO, który zgromadził ponad 100 uczestników z całego kraju reprezentujących przedsiębiorców, koła naukowe i administrację. W zeszłym tygodniu odbyły się w Krakowie warsztaty dotyczące wykorzystania systemu EGNOS.

Szanowni Państwo, wierzę, że otwarcie stacji EGNOS jest jednym z kolejnych etapów szerszego włączenia Polski - jej przedsiębiorców, naukowców i zwykłych obywateli w proces budowy i przyszłego wykorzystania systemu GALILEO dla dobra naszego państwa.


EUROPEJSKA AGENCJA KOSMICZNA I NAWIGACJA SATELITARNA
PREZENTACJA NA OTWARCIU STACJI RIMS W POLSCE
Dominique DETAIN - Zespół ds. Komunikacji z Dyrektoratu Unii Europejskiej i Programu Przemysłowego Europejskiej Agencji Kosmicznej

Szanowni Państwo,

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć kilka słów o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). ESA to organizacja międzyrządowa, utworzona w 1975 r. Jej podstawowym zadaniem jest upowszechnianie i promowanie - wyłącznie dla celów pokojowych - nauk o przestrzeni kosmicznej, badaniach i technologiach stosowanych w przestrzeni kosmicznej.

Zadania te ESA realizuje poprzez:

 1. Programy dotyczące działalności w przestrzeni kosmicznej,
 2. Długofalową politykę kosmiczną,
 3. Opracowywanie specyficznej polityki przemysłowej,
 4. Koordynowanie programów narodowych z Programem Europejskim.

Do ESA należy aktualnie 15 państw członkowskich ( wkrótce będzie ich 17).Są to Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Norwegia, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz Wielka Brytania.
Luksemburg i Grecja podpisały wnioski o przystąpienie do Konwencji o utworzeniu ESA i staną się pełnoprawnymi członkami Agencji po ratyfikowaniu dokumentów o przystąpieniu przez parlamenty krajowe.
Kanada uczestniczy w niektórych projektach ESA na podstawie Porozumienia o Współpracy. Wszystkie państwa członkowskie uczestniczą w działalności Agencji realizowanej przez programy obowiązkowe, a także w wybranych niektórych programach opcjonalnych takich jak załogowe loty kosmiczne, badana mikrograwitacji, obserwacja Ziemi, telekomunikacja, nawigacja, rozwijanie systemów wynoszenia i zaawansowane technologie przyszłości.

W bieżącym dziesięcioleciu ESA będzie:

 1. Rozwijać,doskonalić i testować EGNOS - pierwszą fazę Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej opartego na ulepszaniu GPS/GLONASS (2004) 
 2. Rozwijać, doskonalić i testować GALILEO - system nawigacyjny II generacji (2008)
 3. Rozwijać i upowszechniać szeroki zakres działań odnoszących się multimediów satelitarnych, włączając w to rozwój technologii, projekty pilotowe i ich demonstracje
 4. Rozwijać i upowszechniać nowe, zaawansowane systemy oparte na odbiornikach przenośnych
 5. Rozwijać duża platformę satelitarną ( o wadze powyżej 7 ton i 20 kW).
Te projekty będą poszerzać bazę technologiczną dla Europejskiego przemysłu kosmicznego i służyć jako podstawa dla nowych usług na rynku europejskim.

Współpraca z ESA
Współpraca z ESA może być realizowana w dwojaki sposób:

 1. poprzez Porozumienia o Współpracy, w oparciu o które strony wymieniają informacje i zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w odniesieniu do działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej. Polska i ESA podpisały takie porozumienie w 1994 i ponownie w 2002 roku.
 2. poprzez udział w Programie dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS), w ramach którego kraje współpracujące mogą pośrednio uczestniczyć w programach Agencji tym samych przygotowując się do przystąpienia do ESA w przyszłości.

Bardziej szczegółowo przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania jest nawigacja satelitarna.

Europejskie podejście obejmuje:
Krok 1-szy: EGNOS ma na celu dostarczenie cywilnego elementu GPS na szerszym obszarze europejskim, współpracując z WAAS. Jego działalność operacyjna rozpocznie się w najbliższym czasie. EGNOS jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, EUROCONTROL i ESA
Krok 2-gi: GALILEO ma stanowić system nawigacji satelitarnej prawdziwie pewny, pozwalający na zagwarantowanie usług państwom europejskim i pozostający pod kontrolą cywilną.

GALILEO jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i ESA.

Dlaczego nie wystarcza GPS?

 • Szereg rozwiązań GPS ma dla państw europejskich pewne niedostatki,
 • GPS pozostaje pod kontrolą amerykańską (Departament Obrony),
 • GPS był tworzony w latach 70-tych i wymaga modernizacji,
 • Był przeznaczony przede wszystkim do zastosowań wojskowych,
 • Łatwo może być zakłócany ( spektrum i sygnały),
 • Ograniczone funkcjonowanie i usługi,
 • Nie ma wbudowanej integralności,
 • Nie ma gwarancji usług.

Dlaczego GALILEO?

Cele strategiczne:

 • Ochrona gospodarki europejskiej przed zależnością od systemów innych państw, które mogą w każdej chwili uniemożliwić dostęp użytkownikom cywilnym,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i wiarygodności.

Cele komercyjne:

 • Zapewnienie wzrastającego udziału Europy na tym obiecującym rynku Rozwój wielu usług stanowiących wartość dodaną,
 • Umocnienie konkurencyjności przemysłów europejskich.

Korzyści społeczne:

 • Zwiększenie wydajności dla przemysłu,
 • Tańszy transport, zmniejszone przeciążenie ruchu i mniej skażeń,
 • Stymulowanie zatrudnienia,

Wyzwania techniczne:

 • Rozwój technologii krytycznych,
 • Zegary,
 • Pierwsza konstelacja satelitów na orbitach o średniej wysokości (MEO),
 • Integralność danych,
 • Możliwości programatyczne ESA,
 • Europejskie know-how.

Dlatego GALILEO stanowi kluczowe rozwiązanie jeśli chodzi o:

 1. niezależność i kontrolę,
 2. osiągi i powszechność dostępu,
 3. gwarancje serwisowe,
 4. interoperacyjność z innymi systemami nawigacji satelitarnej.

Wspólnota Europejska jest odpowiedzialna za wymiar polityczny i wysoki poziom wymagań, jakie stoją przed misją.
Europejska Agencja Kosmiczna natomiast odpowiada za definiowanie, rozwój i walidację orbit segmentu przestrzeni kosmicznej oraz związanych z tym elementów naziemnych.
Wspólnota i Agencja stworzyły "Galileo Joint Undertaking" dla kontroli fazy rozwoju systemu i przygotowania przyszłej "Galileo Operating Company".

Tym samym Galileo jest przykładem i symbolem polityki prowadzącej do tego, że przestrzeń kosmiczna stanowi korzyść dla wszystkich obywateli Europy i innych kontynentów... a EGNOS jest kluczowym etapem procesu powstawania Galileo.


 
top