arrowStona główna arrow O nas arrow Pakiet Roboczy 2 Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Pakiet Roboczy 1
 Pakiet Roboczy 2
 Kontakt

  PDF  Print  E-mail 

Pakiet Roboczy 2

Dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie rozwoju narodowej polityki wykorzystywania usług Galileo.

Cele:

Podstawowy cel tego pakietu to dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie rozwoju narodowej polityki wykorzystywania usług Galileo poprzez:

  1. Rozprzestrzenianie informacji o programie Galileo i oferowanych przezeń możliwościach wśród przedstawicieli administracji publicznej,
  2. Przeprowadzenie niezależnej oceny sektora nawigacji satelitarnej w Polsce w perspektywie wprowadzenia systemu Galileo i zapoznanie władz publicznych z jej wynikami,
  3. Poszerzanie ogólnej wiedzy o rozwoju europejskiej polityki kosmicznej.

Opis:

Działania podejmowane w ramach tego pakietu roboczego zmierzają do poszerzenia wiedzy przedstawicieli władz publicznych o programie Galileo i oferowanych przez niego korzyściach oraz do promowania różnych zastosowań nawigacji satelitarnej. W tym celu będzie zorganizowana seria spotkań informacyjnych i warsztatów dla reprezentantów tych sektorów, które mogą wykorzystać usługi oferowane przez system Galileo. Zostanie również przeprowadzona niezależna ocena aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju sektora nawigacji satelitarnej w Polsce. Ponadto Punkt Informacyjny Galileo będzie rozpowszechniać informacje i analizy dotyczące procesu kształtowania europejskiej polityki kosmicznej za pomocą strony internetowej i okresowo publikowanego biuletynu (rozsyłanego pocztą elektroniczną lub listem do zainteresowanych odbiorców).

Usługi i produkty:

  1. Biuletyn informacyjny o stanie rozwoju europejskiej polityki kosmicznej i programie Galileo,
  2. Raport oceniający sytuację obecną i przyszłą sektora nawigacji satelitarnej w Polsce.

Główne etapy projektu i oczekiwane rezultaty:

  1. Publikacja biuletynu informacyjnego,
  2. Organizacja spotkań i warsztatów dla przedstawicieli administracji publicznej,
  3. Przeprowadzenie niezależnej oceny aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju sektora nawigacji satelitarnej w Polsce,
  4. Stworzenie organu pośredniczącego w kontaktach między społecznością związaną z nawigacją satelitarną a administracją publiczną,
  5. Poszerzenie wiedzy przedstawicieli władz publicznych o rozwoju programu Galileo i możliwościach jego zastosowania.

 
top