arrowStona główna arrow O nas arrow Pakiet Roboczy 1 Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Pakiet Roboczy 1
 Pakiet Roboczy 2
 Kontakt

  PDF  Print  E-mail 

Pakiet Roboczy 1

Wspieranie sektora badawczego i komercyjnego w rozwijaniu aplikacji opartych na systemie Galileo.

Cele:

Podstawowy cel tego pakietu roboczego to wspieranie sektora badawczego i komercyjnego w rozwijaniu aplikacji i opartych na systemie Galileo poprzez:

 1. Ułatwianie wymiany informacji i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów związanych z nawigacją satelitarną,
 2. Identyfikację polskiego i regionalnego potencjału w dziedzinie nawigacji satelitarnej oraz prezentowanie go na forum europejskim,
 3. Pobudzanie rozwoju innowacyjnych koncepcji zastosowań EGNOS i Galileo oraz pomoc przy ich realizacji w fazie projektu,
 4. Dostarczanie zainteresowanym instytucjom wszelkich informacji niezbędnych do rozwoju zastosowań systemu nawigacji Galileo.

Opis:

Głównym założeniem pakietu roboczego jest ułatwienie wymiany informacji i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych sektorów związanych z nawigacją satelitarną, zarówno z Polski, jak i z innych krajów regionu. W tym celu zostaną zorganizowane cztery konferencje (pod nazwą Platformy GNSS), skupiające reprezentantów społeczności naukowo-badawczej, biznesu, sektora finansowego i władz publicznych. Podczas spotkań i warsztatów będą dyskutowane między innymi możliwości rozwoju nowych kierunków zastosowań Galileo. Platformy GNSS ułatwią także identyfikację polskiego i regionalnego potencjału w dziedzinie nawigacji satelitarnej oraz umożliwią zaprezentowanie go zaproszonym gościom z Unii Europejskiej, przyczyniając się tym samym pośrednio do rozwoju współpracy międzynarodowej w tej sferze.
Punkt Informacyjny Galileo rozpocznie również świadczenie usług doradczych dla zainteresowanych podmiotów, zapewniając im potrzebne informacje oraz wsparcie merytoryczne.

Usługi i produkty:

 1. Strona internetowa prezentująca polski, a następnie także regionalny potencjał w dziedzinie nawigacji satelitarnej,
 2. Oceny stopnia rozwoju systemów nawigacji satelitarnej,
 3. Baza danych innowacyjnych koncepcji zastosowań systemów EGNOS i Galileo,
 4. Raporty ze spotkań dotyczących polityki wykorzystywania usług Galileo.

Punkty kluczowe i oczekiwane rezultaty

 1. Uruchomienie serwisu internetowego z informacjami adresowanymi do potencjalnych partnerów z Unii Europejskiej oraz krajów regionu i publikacja pierwszego zbioru materiałów drukowanych,
 2. Stworzenie bazy danych o polskim i regionalnym potencjale w dziedzinie nawigacji satelitarnej,
 3. Organizacja konferencji "Platforma GNSS", skupiającej całą społeczność związaną z nawigacją satelitarną (początkowo z Polski, później także z innych państw regionu,
 4. Rozpoczęcie świadczenia usług doradczych dla zainteresowanych instytucji.

 
top