arrowStona główna arrow O nas Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Pakiet Roboczy 1
 Pakiet Roboczy 2
 Kontakt

O nas   PDF  Print  E-mail 

Opis projektu GalileoApp

Celem projektu jest promowanie rozwoju i wykorzystywania zastosowań Galileo w Polsce i innych państwach wstępujących do Unii Europejskiej poprzez:

  1. Wspieranie sektora badawczego i komercyjnego w rozwijaniu aplikacji opartych na systemie Galileo,
  2. Dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie rozwoju narodowej polityki wykorzystywania usług Galileo.

Niektóre z podejmowanych działań będą skierowane do podmiotów z innych państw wstępujących do UE, a niektóre będą realizowane wyłącznie w Polsce i jedynie ich efekty, zgromadzone doświadczenia i sprawdzone modele postępowania będą przedmiotem dalszego rozprzestrzeniania.

W Biurze ds. Przestrzeni Kosmicznej utworzono tzw. Galileo Information Point - jeden ośrodek koncentrujący akcje informacyjne, wspierające i doradcze dotyczące programu Galileo.

Realizacja projektu powinna doprowadzić do:

  1. Ustanowienia stałego forum skupiającego całą społeczność związaną z sektorem nawigacji satelitarnej (początkowo z Polski, w dalszej perspektywie także z innych krajów regionu),
  2. Uruchomienia punktu doradczego wspierającego różne podmioty zaangażowane w rozwój aplikacji opartych na systemie EGNOS i Galileo,
  3. Nawiązania roboczych kontaktów pomiędzy instytucjami z Polski i innych państw wstępujących a międzynarodowymi konsorcjami realizującymi projekty Galileo,
  4. Przeprowadzenia niezależnej oceny sektora nawigacji satelitarnej w Polsce w perspektywie wprowadzenia systemu Galileo (zdobyte w ten sposób doświadczenie będzie mogło być wykorzystane przy ocenie sektora GNSS w innych państwach wstępujących),
  5. Stworzenia organu pośredniczącego w kontaktach między społecznością związaną z nawigacją satelitarną a administracją publiczną.

Działania Galileo Point będą zorganizowane w dwóch "pakietach roboczych", odpowiadających głównym priorytetom:

  1. Wspieranie sektora badawczego i komercyjnego w rozwijaniu aplikacji opartych na systemie Galileo (PR 1),
  2. Dostarczanie potrzebnych informacji i wspieranie rozwoju narodowej polityki wykorzystywania usług Galileo (PR 2).

 
top