arrowStona główna arrow Aktualności arrow Postępy w pracach nad systemem Galileo Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Postępy w pracach nad systemem Galileo   PDF  Print  E-mail 

Zaawansowanie prac nad projektem GalileoSat (Galileo Space Segment & Ground Segment) oraz nad fazą testowania elementów Galileo na orbicie pozwoliło Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na rozpoczęcie procesu składania publicznych zamówień w przemyśle na elementy systemu. Wskazuje to na duży postęp prac związanych z tworzeniem pierwszego, całkowicie cywilnego systemu nawigacji satelitarnej.

W ramach programu Galileo możemy wyróżnić trzy fazy wdrażania systemu. Są to:

  • Faza definiowania,
  • Faza rozwoju i atestacji na orbitach,
  • Faza pełnej sprawności i działania.

W fazie pierwszej, zakończonej już w 2003 roku, uzyskano teoretyczne założenia i podstawy specyfikacji systemu.

W ramach fazy drugiej, zainicjowanej pod koniec roku 2003, ma z kolei zostać przeprowadzona analiza jakości działania systemu, przy wykorzystaniu ograniczonej do czterech konstelacji satelitów (liczba ta jest bowiem niezbędna do uzyskania dokładnej pozycji i czasu).

W początkowym stadium tej fazy na orbicie zostanie umieszczony eksperymentalny satelita systemu, który przyczyni się do:

  • Zabezpieczenia przeznaczonej dla Galileo częstotliwości,
  • Scharakteryzowania orbit docelowych,
  • Sprawdzenia działania nowo zastosowanych technologii, takich jak zegary atomowe wykorzystujące bierne masery wodorowe.

Satelita ten zostanie uruchomiony przed końcem 2005 roku, a faza atestacji wszystkich satelitów systemu na orbicie zakończy się przed rokiem 2007. Będzie to miało miejsce w ramach ostatniej fazy systemu, w czasie której na orbitach zostaną umieszczone pozostałe satelity, jak również zostanie ukończony naziemny segment systemu.

Docelowo, po pomyślnie zakończonych powyższych działaniach, system składać się będzie z konstelacji 27 satelitów operacyjnych oraz 3 aktywnych rezerwowych, rozmieszczonych na trzech kołowych Średnich Orbitach Ziemskich (Medium Earth Orbits – MEOs) na wysokości 23 222 km o kącie nachylenia 56 stopni względem płaszczyzny równika.

Na Ziemi rozlokowana będzie rozległa sieć stacji naziemnych oraz wspierające system regionalne i lokalne centra serwisowe.

Galileo Joint Undertaking wspólnie z Komisją Europejską oraz Europejską Agencją Kosmiczną zapoczątkowały już działania zmierzające do wybrania koncesjonariusza, przyszłego “Galileo Operating Company”, które obejmie kierownictwo nad ostatnią fazą wdrażania systemu, jak również będzie odpowiedzialne za jego przyszłe funkcjonowanie.

Globalny wymiar i międzynarodowa współpraca
Równolegle z technicznymi, rozwijają się też aspekty polityczne. Niedawno zostało bowiem zawarte porozumienie pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Dzięki temu porozumieniu, podpisanemu w czerwcu 2004 roku na szczycie UE-USA w Dublinie, rzeczywista kompatybilności i współdziałanie systemów Galileo i GPS z korzyściami dla obydwu stała się faktem. Systemy te (wraz z rosyjskim Glonass’em) staną się w przyszłości światowym standardem w nawigacji. Sformułowanie to podkreśla tym samym globalny wymiar Galileo.

Wdrożenie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, zrewolucjonizuje nasze codzienne życie na wielu płaszczyznach, oferując nie tylko Europejczykom ale i całemu światu dokładny i pewny system satelitarnego wyznaczania pozycji.


 
top